Handredskap

Handredskap — fiske med spö, lina och krok

Vanligt spöfiske utförs med ett spö som man huvudsakligen håller i händerna. Vid spöet är en lina fäst, antingen knuten direkt i toppen på spöet  — som vid traditionellt mete — eller fäst vid en rulle som är monterad på spöet. Vanligt spöfiske omfattar mete, pimpelfiske, spinnfiske och flugfiske.

Mete

Mete är den äldst dokumenterade metoden av fiske med handredskap. Spöet hålls stilla och betet rör sig bara av ström eller vind. Oftast använder man någon form av agn, som kan vara naturligt eller konstgjort. Ett flöte monterat på linan gör att betet hålls på ett lämpligt djup. Mete kan också utföras som bottenmete, vilket innebär att den agnade kroken ligger still på eller strax ovanför botten med hjälp av ett sänke. Mete kan också utföras med en handhållen lina. Ismete bedriver man på isen med korta spön på cirka 100 centimeter.

Pimpelfiske

Vid pimpelfiske används ett kort spö som hålls med en hand, ett pimpelspö. Små knyckar med handleden får blänket att röra sig på ett sätt som lockar fisken att svälja det. Den vanligaste fångsten vid pimpling är abborre eller, längre norrut i Sverige, röding. Betet kan vara ett blänke eller pilk antingen ensamt eller i kombination med ett agn. Som agn används oftast fluglarver eller fjädermygglarver. Det förekommer också att betet endast utgörs av blänkande, eller med färgglad plast överdragna, krokar. Pimpelfiske tillämpas framförallt vid isfiske.

Spinnfiske

Vid spinnfiske används ett fjädrande spö med en lång lina där ett fiskedrag är fastsatt i ena änden. Den tredje komponenten är spinnrullen som är monterad på spöet och som har en broms. Genom betets utformning uppstår en vickande rörelse vilket leder till ljusreflexer och vibrerande ljud som utlöser huggreflexer hos främst rovfiskar.

Flugfiske

Flugfiske är handredskapsfiske som bedrivs med en fiskefluga som bete. Oftast efterliknar flugan fiskens naturliga föda, och man försöker lura fisken genom att välja en fluga som efterliknar den insekt, eller fisk, som fisken äter för tillfället. Flugfiske förekommer både i strömmande vatten och i insjöar. På senare tid har även flugfiske utmed kusterna blivit vanligare.

I stort sett alla fiskarter kan fiskas med flugspö, vanligast är dock flugfisket efter harr, öring/havsöring, lax, röding och på senare tid också gädda. Fluglinan kastas vid ett normalt flugkast ut över vattnet successivt genom upprepade kaströrelser med spöet i kastriktningen tills önskad kastlängd har uppnåtts.

Det finns också olika typer av specialkast. Vid fiske i strömmande vatten ges flugan en rörelse genom att den fritt får flyta med strömmen antingen på ytan eller under ytan. Vid fiske i stilla vatten kan flugan antingen ges en rörelse genom att linan tas hem med handen i ryckiga rörelser eller så kan flugan få flyta fritt på eller i vattenytan.

 

Informationen kommer ifrån Havs och vattenmyndigheten hemsida.

Publicerad:
2014-05-25

Länkar:

  1. Följ roadtripfishing.se  på Instagram  
  2. Johan Broman
  3. Svenska Fiskefilm  
  4. Sportfiskekortets Stockholm 
  5. Myran Sverige  
  6. Kilsbergen sportfiske 
  7. Judarskogens naturreservat 
  8. Storsjöfallet 
  9. Fiskejournalen 
  10. Lars Monsen 

Gratis hemsida med N.nu

Andra N.nu hemsidor

mini-loga-fiske.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
http://www.google.com/analytics/