Judarskogen

 Judarskogens naturreservat

Allmänt 

Kommun 

Stockholm

Fiskarter Abborre Gädda Karp Sutare Sportfiskekortets omfattning: Hela sjön ingår i fiskekortet. sjöns area : 7,4 hektar 

Kartor:

Tillgänglighet: 

Kring sjön finns god tillgänglighet och fina landfiskemöjligheter. judarn ligger inom ett strövområde och en stig går runt hela sjön. sjöns omgivningar karaktäriseras av en blandning av bergknallar med flyttblock och sankområden med mycket höga naturvärden.

kollektivtrafik:

Tunnelbanans gröna linje, avstigning vid station Åkeshov eller vid Ängbyplan.

fiskeregler:

All karp skall återutsättas. se allmänna bestämmelser. 

Fisketips : 

Judarn är en vacker skogssjö med mycket rent vatten. De naturliga fiskarterna är ganska småväxta då näringen är begränsad . karp har olovligen satts ut i sjön. judarn lär nu vara en av de sjöar på Sportfiskekortet där man enklast kan fånga karp. varma perioder sommartid bjuder sjön även på bra mete efter mindre exemplar av ruda och sutare.

övrigt :

Sjön ingår i Judarskogens naturreservat vilket innebär att det bland annat är totalt förbjudet att skära käppar från levande träd för att lägga ut kräftburar. judarskogen är även ett Natura område. sjön är även viktig för större vattensalamander. En risvase är byggd i sjön för att gynna reproduktionen av fisk. 

Information från sportfiskarna hemsida  

Länkar:

  1. Följ roadtripfishing.se  på Instagram  
  2. Johan Broman
  3. Svenska Fiskefilm  
  4. Sportfiskekortets Stockholm 
  5. Myran Sverige  
  6. Kilsbergen sportfiske 
  7. Judarskogens naturreservat 
  8. Storsjöfallet 
  9. Fiskejournalen 
  10. Lars Monsen 

Gratis hemsida med N.nu

Andra N.nu hemsidor

mini-loga-fiske.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
http://www.google.com/analytics/