Fritidsfiske

Fakta om svenskt fritidsfiske År 2006 fritidsfiskade närmare en miljon svenskar i åldern 16-74 år. 35 procent av dem är kvinnor. De män som fritidsfiskade fiskade i snitt 16 dagar under året, medan kvinnorna i snitt fiskade 9 dagar. Totalt genomförde svenskarna 14 miljoner fiskedagar. Ungefär 16 000 ton av det som fångas gick till konsumtion i det egna eller bekantas hushåll.

Störst andel fiskande bland befolkningen finns i Norrlands inland följt av Norrlandskusten samt Norra Götalands och Svealands inland. Sportfiske vanligast De allra flesta som fiskar använder sportfiskeredskap som spinnfiske, flugfiske, mete eller pimpelfiske. När sportfiske bedrivs med spö, pilk och liknande rörliga redskap som är utrustade med lina och högst 10 krokar räknas de som handredskap i fiskelagstiftningen. En mindre andel av de fiskande använder mängfångande redskap som nät, burar och långrev.

Avkoppling från vardagen I en undersökning 2004 fick svenskar förklara varför de fritidsfiskar. De fyra främsta motiven de intervjuade angav var avkoppling från vardagen, naturupplevelse, möjlighet att själv fånga fisk och samvaro med familj och vänner.

Fångster Fångsterna i fritidsfisket, mätt i behållen vikt, skattades år 2006 till totalt ca 18 000 ton, därutöver återutsattes i storleksordningen 5 000 ton. Detta kan jämföras med det svenska yrkesfiskets fångster 2006 på ca 300 000 ton. Majoriteten av fritidsfiskeutövarna, i storleksordningen 80 procent, fångar tio kg fisk eller mindre per år. Trots att de allra flesta använder sportfiskeredskap svarar fisket med mängdfångande redskap för ungefär hälften av fångsten. Utrustning

De samlade utgifterna för fritidsfisket år 2006 uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 125 kronor per fiskedag eller ca 1 700 kronor per fiskande individ och år. Kvinnor lägger för lokalt fiske betydligt mindre pengar på utrustning och i viss mån också på båt och båtplats. Övriga utgiftsposter som resor, fiskekortavgifter, mat och logi uppvisar inte motsvarande skillnader mellan könen. Fritidsfisket och fiskevården

Intresse för fiske leder för många till ett djupare engagemang i miljö- och fiskevårdsfrågor. Antalet frivilligt nedlagda arbetsdagar för fiskevård under år 2004 skattades i en SCB-undersökning till 900 000 dagar.

Informationen kommer ifrån Havs och vattenmyndigheten hemsida.

Publicerad:
2013-06-12

 

Länkar:

  1. Följ roadtripfishing.se  på Instagram  
  2. Johan Broman
  3. Svenska Fiskefilm  
  4. Sportfiskekortets Stockholm 
  5. Myran Sverige  
  6. Kilsbergen sportfiske 
  7. Judarskogens naturreservat 
  8. Storsjöfallet 
  9. Fiskejournalen 
  10. Lars Monsen 

Gratis hemsida med N.nu

Andra N.nu hemsidor

mini-loga-fiske.jpg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
http://www.google.com/analytics/